องค์ประกอบของงานออกแบบภายใน

ออกแบบคอนโด รับออกแบบบ้าน ตกแต่งคอนโด Blog02

มาตราส่วน ในงานออกแบบภายในนิยมใช้มาตราส่วน 1:50 และ 1:100 สำหรับการเขียนผังพื้นอาคารพักอาศัย ทั้งนี้ต้องดูให้พอเหมาะกับหน้ากระดาษด้วย โดยทั่วไปถ้าอาคารขนาดเล็กใช้มาตราส่วน 1:50 ถ้าอาคารขนาดใหญ่ขึ้นใช้มาตราส่วน 1:100 และถ้าอาคารมีขนาดใหญ่มาก เช่น ผังพื้นของโรงงานขนาดใหญ่ ใช้มาตราส่วน 1:200 ได้ และเมื่อใช้มาตราส่วน 1:50 กับผังพื้น ก็ควรใช้มาตราส่วน 1:50 กับแบบอื่น ๆ ทั้งอาคารด้วย โดยแบ่งมาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ มาตราส่วนจริง ขนาดของชิ้นงานที่เขียนแบบจะมีขนาดเท่าของจริง สัญลกัษณ์ 1 : 1   มาตรราส่วนย่อ ขนาดของแบบงานจะย่อเล็กลงตามความเหมาะสม สัญลกัษณ์ 1 : 50 มาตราส่วนขยาย ขนาดของแบบงานจะขยายใหญ่กว่า แบบจริงที่กำหนด สัญลกัษณ์ 2 : 1 เส้น ต้องคำนึงถึงความสม่ำเสมอของเส้น น้ำหนัก หรือความหนาของเส้นที่ใช้เฉพาะงาน และคุณภาพของเส้น  ความหนาของเส้น เส้นที่เขียนในแบบควรมีความหนาต่างกันตามความหมายโดยเฉพาะของเส้นนั้นเช่น […]

ออกแบบบ้าน เริ่มจากอะไร

ออกแบบคอนโด รับออกแบบบ้าน ตกแต่งคอนโด Blog01

หากจะเริ่มต้นการออกแบบบ้านสักหลัง หรือออกแบบที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งเชิงการอยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ เราจะเริ่มต้นอย่างไร เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย บทความนี้จะมาขยายความจุดเริ่มต้นในการออกแบบบ้าน ว่าควรเริ่มต้นอย่างไร สำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการออกแบบบ้าน ถือว่าเป็นเรื่องยากมาก ไหนจะเรื่องของแบบบ้าน แปลนบ้าน ฟังก์ชั่นต่างๆ รวมไปถึงการใช้งานในส่วนต่างๆของบ้าน และยังต้องคำนึงถึงความสวยงามของบ้าน และการออกแบบบ้านยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมาให้คิดอีก อ่านมาถึงตรงนี้ อย่าเพิ่งท้อใจ ที่จะมีบ้านสวยและเหมาะกับการใช้งานที่ตอบโจทย์กับสมาชิกในบ้าน เราจะช่วยเริ่มต้นในการออกแบบบ้านให้กับคุณ

The Basics on Interior Design and Decorating for Beginners

Interior Design ออกแบบภายใน เฟอร์นิเจอร์ บิ๊วอิน ออกแบบร้าน your What Is Interior Design Syncspace sync

So you’ve decided that you want to try your hand at interior design and decorating. However, you may not be sure where to begin. Perhaps you’ve heard pieces here and there or read articles online, but it’s overwhelming trying to figure out where to start learning about this type of work. It can seem like a complicated field with many rules, techniques, and jargon that might feel inaccessible as someone who isn’t in the industry.
But don’t worry! You aren’t alone in feeling this way. Many people start their interior design career by taking small steps. While it may seem scary at first and perhaps even impossible if you don’t have a background in art or design, it is much easier than you think. You just need the right information before getting started.