บริษัท ซิงค์สเปซ จำกัด
Syncspace Co., Ltd.

Address: 15 อาคาร 33 เลขที่ A81 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
Tax ID: 0-7355-63004-21-3
Opening Hours: Monday – Friday 8.00 – 18.00
📞 083-978-9978, 081-752-3362
✉️ info@syncspace.co.th

Map 33space